rajmund_pollak.blog.bielsko.pl
 
bielsko.biala.pl
blog.bielsko.pl
rajmund_pollak.blog.bielsko.pl/rss
Archiwum newsów - lipiec 2015

Tradycyjnie już udostępniam mój blog dla przekazania informacji otrzymanej bezpośrednio od Czcigodnego księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.

Sesja naukowa pt.: " Kresy - historia i teraźniejszość" w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej.

5 sierpnia br. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się uroczysta sesja naukowa, zatytułowana „Kresy. Historia i teraźniejszość". Jest organizatorami są Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, Zakład Historii XX wieku w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Muzeum Lwowa i Kresów. Rozpoczęcie o godz. 16.00 w sali 102 w budynku głównym.

Konferencję poprzedzi msza św. o godz. 15.00 w Kaplicy Sejmowej w intencji ofiar ludobójstwa dokonanego na Kresach. Nabożeństwo koncelebrowane będzie przez O. Zdzisława Tokarczyka OFM i ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

Osoby pragnące uczestniczyć winny wcześniej skontaktować się z posłem Zbigniewem Girzyńskim. E-mail: zg@umk.pl.

Otwarcie i wprowadzenia

Poseł RP dr Zbigniew Girzyński, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Miłośników Historii

Referaty

- Dr Dariusz Grabowski - Kresy - powiew przeszłości i zobowiązanie przyszłości

- Prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK Toruń) - Zaolzie - zapomniane Kresy.

- Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski - Ludobójstwo dokonane przez OUN-UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej

- Joanna Aleksandra Biniszewska (Muzeum Lwowa i Kresów) - Dziedzictwo narodowe na Kresach - stan zachowania.

- Krzysztof Masłoń - Literatura kresowa - królewskie dziedzictwo naszego narodu.

- Marcin Skalski - Stosunek III Rzeczpospolitej do Litwy

- Adama Chajewskiego - Zgoda na dyskryminacje Polaków na Litwie podstawą strategicznego sojuszu Polski i Litwy

- Margerita Chilińska - Sytuacja szkolnictwa polskiego na Litwie w 2015 roku

- Dr Zbigniew Girzyński (UMK Toruń) - Kresy w polityce III RP. Próba bilansu.

Dyskusja

- Przyjęcie stanowiska przez Zespół Parlamentarny Miłośników Historii w sprawie godnego miejsca Kresów w polityce władz polskich kierowany na ręce Prezydenta RP

Zakończenie i podsumowanie sesji

Prof. Jarosław Kłaczkow

Warto pojechać do Warszawy na tę sesję naukową.

Rajmund Pollak

2015-07-29 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)


W odróżnieniu od Polaków, którzy ratowali Żydów, Litwini tworzyli ochotnicze
specjalne sekcje do prześladowania ludności żydowskiej, przygotowując listy proskrypcyjne osób przeznaczonych do eksterminacji. Poszukiwały też Żydów zbiegłych z getta, a następnie przekazywały ich Niemcom lub litewskim formacjom kolaboracyjnym, jak np. Ypatingasis būrys (Sonderkomando der Sicherheitsdienst und des SD - tzw. „strzelcy ponarscy"). Szczególną aktywność przejawiała taka sekcja w okręgu wileńskim, na czele której stał Juozas Bagdonis. W latach 1941-1944 na terenie lasu w Ponarach pod Wilnem oddziały niemieckiej SS i kolaboracyjnej policji litewskiej dokonywały masowych zbrodni ludobójstwa. Ofiary przywożono pociągami lub ciężarówkami, a następnie rozstrzeliwano i grzebano w olbrzymich dołach. Zamordowano tam wtedy ponad 60.000 Żydów, ponad 20.000 Polaków, głównie

inteligencję wileńską i żołnierzy Armii Krajowej, a także wielu Romów i pewną liczbę Ormian.

Świadek tych zbrodni, pisarz Józef Mackiewicz już w 1945 opublikował tekst Ponary-Baza. Natomiast inny świadek tych mordów, dziennikarz Kazimierz Sakowicz, musiał czekać aż do 1998 roku na publikację wieloletnich notatek z obserwowanych zbrodni w Ponarach, bo komuniści nie byli zainteresowani ściganiem litewskich zbrodniarzy wojennych, natomiast elity okrągłostołowe postawiły sobie za cel pomijać w publicystyce wszystko co mogłoby zakłócić propagandową „jedność litewsko-warszawską".

Warto zatem wspomnieć niektóre nazwiska pomordowanych w Ponarach przedstawicieli inteligencji wileńskiej:

Wanda Rewieńska- geograf, działaczka harcerska i niepodległościowa,

Stanisław Węsławski - adwokat, kompozytor, pierwszy konspiracyjny prezydent Wilna, a równocześnie prezes Polskiego Czerwonego Krzyża w Wilnie.

Kazimierz Pelczar- profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, lekarz, pionier polskiej onkologii.

Mieczysław Engiel- adwokat, poseł na Sejm Wileński,

Mieczysław Gutkowski - prawnik profesor nauki skarbowości i prawa skarbowego na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie,

Chaim Siemiatycki- poeta żydowski, tworzący w języku jidysz, rabin i wielu, wielu innych.

Ochotniczy zaciąg Litwinów do paramilitarnych oddziałów mordujących Polaków, Żydów i Romów w Ponarach zaskoczył nawet Niemców; bo wciąż mogli wybierać największych sadystów wśród społeczeństwo litewskiego. Dla Polaków natomiast były to objawy społecznej patologii narodu katolickiego. Ruch oporu na Wileńszczyźnie rozpoczął się spontanicznie wraz z wejściem wojsk radzieckich we wrześniu 39 r i trwał zarówno w okresie pierwszej okupacji radzieckiej jak i potem gdy weszli tutaj hitlerowcy wspierani przez Litwinów. Najpierw było to udzielanie gościny Polakom początkowo napływającym z zachodu, a następnie ze wschodu. Ukrywano i przekazywano dalej osoby zagrożone. Bardzo lojalnie wobec Armii Krajowej zachowywali się Białorusini zamieszkujący na Kresach.

Słynny polski partyzant Edmund Banasikowski w swojej książce pt.: „Na zew Ziemi Wileńskiej tak opisuje ówczesną sytuację na str. 56-57:

[....],, nawet w okresie, gdy na polu było wiele pracy, zawsze znaleźli się chętni, by własną furmanką i koniem przywieść np. z samego Wilna w rejon Bohdanowa materiały wybuchowe lub w rejon Smorgoń, Dziewieniszek czy Krewa transporty nowo-wyprodukowanych granatów. Zadania takie nie były łatwe. Niejeden gospodarz i to niezamożny, sprzedawał jałówkę, aby kupić dla siebie „nagan" lub „obrezankę",- bo zawsze trzeba w garści mieć coś twardego, gdyma się wroga pod ręką. Większość ludności wiejskiej, z którą się stykałem, uważała siebie za tutejszych. Pomimo, że mówili po białorusku, czuli się związani z polskim ruchem niepodległościowym i marzyli o klęsce okupantów, zarówno tych z Zachodu jak i ze Wschodu. Niewielki procent inteligencji białoruskiej, nastawionej wrogo do Polski, poszedł na współpracę z Niemcami, tworząc Białoruską Radę Narodową w Mińsku Litewskim." [...]


Zatem w odróżnieniu od Ukraińców - Białorusini w większości utożsamiali się z Polską!

Terror narastał. Gestapo, przy walnym udziale służb litewskich, dokonywało coraz to liczniejszych aresztowań. Przepełnione były cele więzienia na Łukiszkach, mordowano Polaków w piwnicach Gestapo przy ul. Ofiarnej. Jedyną siłą stającą w obronie Polaków była Armia Krajowa, która na Wileńszczyźnie miała wyjątkowo trudne zadania, bo obok okupanta hitlerowskiego, litewskich kolaborantów miała jeszcze przeciwko sobie partyzantkę sowiecką, która dopuszczała się bandyckich napadów i rabunków gospodarstw chłopskich oraz zbrodni na polskich partyzantach.

Złowieszczym milczeniem jest zatajona zbrodnia nad jeziorem Narocz dokonana jesienią 1943 roku przez rosyjską brygadę Fiodora Markowa na partyzantach AK z oddziału „Kmicica"- Antoniego Burzyńskiego.

ciąg dalszy nastąpi

Rajmund Pollak
2015-07-23 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)

Najstarsi mieszkańcy Miedzyrzecza Dolnego nie pamiętają tylu umundurowanych funkcjonariuszy Policji wezwanych przez aktualnego Wójta!

policja_01

Demonstrujący Policjanci z Sił Prewencji (fot. Rajmund Pollak)

Nieoficjalnie dowiedziałem się, że żaden z demonstrujących policjantów nie zarabia miesięcznie kwoty 6.000 złotych i niemal wszyscy poczuli się dotknięci znieważającą wypowiedzią Komisarz UE Elżbiety Bieńkowskiej. W sumie to w krzakach, w szczerym polu oraz tuż przy asfaltowej drodze podzielonej bramkami demonstrowało około 200 policjantów z różnych formacji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, ale również z Oddziałów Prewencji podległych Komendantowi Śląskiej Policji w Katowicach.

Aby nie doszło do starć ściągnięto z Komendy Wojewódzkiej Śląskiej Policji Specjalny Oddział do Zapobiegania Konfliktom!

Demonstracja Sił Motocyklowych Policji (fot. Rajmund Pollak i Magda Wojewoda)

policja_04

Demonstruje oddział antyterrorystyczny ( Fot. Rajmund Pollak)

Okazało się, że tak liczną demonstrację siły Policji polecił zorganizować w dniu 1czerwca 2015roku wójt Gminy Jasienica, który rozesłał zaproszenia z jak się okazało nieprawdziwą informacją, że w uroczystości otwarcia w szczerym polu tzw. Specjalnej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej weźmie udział komisarz Unii Europejskiej Pani Elżbieta Bieńkowska, która zasłynęła w Europie m.in. z deklaracji tego, co myśli o pracownikach w Rzeczpospolitej, zarabiających poniżej 6.000 zł miesięcznie.

policja_05

Pojazdy demonstrujących policjantów rozstawiono również wzdłuż jedynej szosy.(fot.Pollak)

Trzeba przyznać, że Wójt Gminy Jasienica musi mieć wielki autorytet we władzach Śląskiej Policji skoro zdołał ściągnąć w zupełnie puste pola Międzyrzecza Dolnego kilkadziesiąt samochodów policyjnych wspomaganych ponad połową wszystkich motocyklistów jacy pracują w Policji Bielska-Białej. Wójt jak się potem okazało, to dowodził całą demonstracją, w której wzięli udział również policjanci po cywilu proszący autora artykułu aby ich nie fotografować ze względu na obawy przed dekonspiracją. Wójt Gminy Jasienica zaangażował dodatkowo do ochrony swojej osoby przed demonstrantami aż 30 rosłych i dobrze umięśnionych ochroniarzy. Współpraca między ochroniarzami a Policją cywilną układała się dość dobrze, gdyż uzbrojeni policjanci po cywilu chronili ochroniarzy przed demonstrantami, a kamerzyści policyjni filmowali każdego z biało-czerwoną flagą, kto zbliżał się do ochroniarzy, oraz całą demonstrację.

policja_06

Tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym. (fot. R.Pollak)

policja_07

Autor artykułu poparł demonstrujących policjantów.

Rozmawiałem z kilkoma demonstrującymi policjantkami i policjantami. Okazało się, że żaden nawet z oficerów, czy też cywilnych funkcjonariuszy Policji nie zarabia miesięcznie 6.000 złotych, stąd ich liczne przybycie na demonstrację do Międzyrzecza Dolnego. Komitet powitalny dla Pani Komisarz Unii Europejskiej zorganizował przedsiębiorca z Gminy Jasienica - Pan Ireneusz Furczyk. Oto co na temat stanowiska Pani Bieńkowskiej, dotyczącego zarobków większości Polaków powiedział mieszkaniec Gminy Jasienica Pan Ireneusz Furczyk. [...] „ Nie mamy nic przeciwko strefie. Protestujemy tu tylko i wyłącznie przeciw obecności Elżbiety Bieńkowskiej. Nie chcemy, żeby pojawiała się osoba, która uważa, że Polacy zarabiający poniżej 6000 zł na miesiąc to... idioci! [...]

policja_08

Komitet powitalny dla Komisarz UE (fot. Rajmund Pollak)

Policja solidaryzowała się z protestem mieszkańców! (fot. Magdalena Wojewoda)

policja_10

Mieszkanki Gminy Jasienica zorganizowały blokadę szosy (fot. Magda Wojewoda)

policja_11

Demonstrację Policji poparła Ochotnicza Straż Pożarna (fot. R.Pollak)

Cały przebieg demonstracji był filmowany przez elitarną ekipę Policji do rejestracji zajść i identyfikacji prowodyrów, która była schowana w specjalnym kamerobusie

policja_12

Kamerzysta Policji rejestrował też z zewnątrz przebieg demonstracji (fot. R. Pollak)

Jak widać z powyższych fotografii na demonstracji dominował spokój i sielska atmosfera. Nie doszło do jakichkolwiek zajść ani naruszenia porządku. Policja pozwoliła nawet na bezproblemowy przejazd przez blokady specjalnego autobusu ze zwolennikami Wójta Gminy Jasienica.

policja_14

Wnętrze wygodnego autobusu ze zwolennikami Wójta Jasienicy.

Dziennikarz Kroniki Beskidzkiej doliczył się w dniu 1 czerwca 2015roku wokół tzw. Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczy Dolnym aż 30 radiowozów Policji rozstawionych tak gęsto, aby było wiadomo, że to jest prawdziwa demonstracja. Wójt zaangażował dodatkowo kilkudziesięciu ochroniarzy, aby do Specjalnej Strefy nie przedostał się ani jeden krytyk Pani Komisarz UE Elżbiety Bieńkowskiej. Strefa Wójta, choć w szczerym polu, to została odgrodzona od reszty świata specjalnymi palikami z taśmą, której przekroczenie było zabronione nawet dla tych mieszkańców Międzyrzecza Dolnego, którzy nie posiadali specjalnego zaproszenia.

policja_15

Strefa Wójta patrolowana przez prywatnych ochroniarzy (fot. R. Pollak)

Przeszedłem przez trzy bramy zaporowe i żaden z umundurowanych policjantów nie tarasował mi drogi, ale w końcu trafiłem na uzbrojonych policjantów po cywilu i ochroniarzy. Z ochroniarzami to bym sobie szybko poradził, ale cywilni policjanci powiedzieli, że gdy będę próbował wejść na teren strefy, to zostanę aresztowany. Nie chciałem zadymy. Zapytałem natomiast, od kogo taki rozkaz, a oni, że od.... wójta. Od kiedy to Wójt Gminy Jasienica może rządzić Policją z Bielska-Białej i Katowic? Uważam, że zostały naruszone moje konstytucyjne prawa do swobody poruszania się. Międzyrzecze Dolne nie jest prywatną zagrodą pana wójta lecz miejscem publicznym , natomiast żaden ochroniarz nie potrafił mi powiedzieć na jakiej podstawie prawnej wprowadzono strefę ograniczonego dostępu, ogrodzoną taśmą tak jakby tam były jakieś miny albo niebezpieczne niewybuchy!

Fakt, że nie doszło do żadnych bójek między demonstrantami a prywatnymi ochroniarzami Wójta zawdzięczać należy nie tylko zdyscyplinowaniu Policji, ale również działaniom najnowszej formacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach o zasięgu międzynarodowym noszącej nazwę: Anti- Conflict Team.

Zespół Antykonfliktowy Policji prowadzi negocjacje ( fot. Magda Wojewoda)

W skład tego elitarnego Zespołu Antykonfliktowego wchodzą wybitne policjantki i policjanci, wyspecjalizowani w zakresie mediacji, doświadczeni negocjatorzy, a także specjaliści z zakresu psychologii tłumów i rozjemcy. To są niezwykle inteligentni ludzie, którzy są profesjonalistami interdyscyplinarnymi. Powiedzieli mi, że ich głównym zadaniem jest obrona demonstrantów przed jakąkolwiek agresją i przeciwdziałanie wszelkim prowokacjom oraz nieuzasadnionemu użyciu siły. Warto, aby organizujący jakiekolwiek demonstracje, pikiety, strajki, lub mecze piłki nożnej, domagali się od Policji przybycia właśnie takiego Zespołu Antykonfliktowego, bo ich obecność zapewnia unikanie jakichkolwiek starć demonstrantów z ochroniarzami. Swojej wysokiej przydatności dowiódł Anti-Conflikt Team w Międzyrzeczu Dolnym w dniu 1 czerwca 2015 roku, gdzie nie doszło do jakichkolwiek zajść ani starć.

Mimo szumnych zapewnień Wójta Gminy Jasienica, Komisarz Elżbieta Bieńkowska nie raczyła.... „zaszczycić" swoją obecnością uroczystości w Międzyrzeczu Dolnym i zlekceważyła zarówno samego wójta jak i wszystkich mieszkańców gminy Jasienica swoją absencją. Wcześniej pani komisarz UE obraziła 90% Polaków, którzy zarabiają poniżej 6 tysięcy złotych miesięcznie, natomiast ja chciałem ją tylko grzecznie zapytać cóż to jest za nowa filozofia unijna, według której godność i wartość człowieka klasyfikuje się według tego czy zarabia powyżej czy też poniżej 6.000 złotych na miesiąc? Pani Komisarz najwyraźniej nie miała odwagi cywilnej odpowiedzieć na takie pytanie.

Rajmund Pollak

2015-07-11 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)

Informacje:


Jestem rodowitym bielszczaninem i nie wyobrażam sobie przyszłości w innym regionie niż Podbeskidzie . Nie zważam na kierunki wiejących wiatrów. Staram się demaskować obłudę i zakłamanie. Z zawodu jestem inżynierem mechanikiem, a ponadto ukończyłem podypl. stud. handlu zagranicznego na A.E. we Wrocławiu. Poza tym zdałem egzaminy państwowe z języka francuskiego i niemieckiego. Ukonczyłem również kurs pierwszego stopnia języka włoskiego. Prawdziwych przyjaciół mam kilkanaścioro i to jest największe bogactwo jakie sobie cenię. Napisałem jedną powieść pt.: "Siła przebicia", a druga jest już po korekcie polonistycznej i być może będzie wydana w 2012 roku. Lubię zwiedzać muzea, a zwłaszcza galerie malarstwa. Interesuję się kulturą i sztuką Chin. W lipcu 2010 roku ukończyłem intensywny kurs języka chińskiego na poziomie podstawowym.Uważam , że ważne są tylko te słowa , które mają pokrycie w czynach lub w zdarzeniach .

Archiwum:


2019
» listopad (1)
» maj (1)
» kwiecień (1)

2018
» październik (1)
» czerwiec (1)

2017
» czerwiec (1)
» luty (1)
» styczeń (2)

2016
» grudzień (2)
» listopad (2)
» październik (3)
» wrzesień (4)
» sierpień (4)
» lipiec (5)
» czerwiec (6)
» maj (3)
» kwiecień (1)
» luty (1)
» styczeń (2)

2015
» grudzień (1)
» listopad (3)
» wrzesień (3)
» lipiec (3)
» czerwiec (3)
» maj (5)
» kwiecień (2)
» marzec (4)
» luty (4)
» styczeń (3)

2014
» grudzień (6)
» listopad (6)
» październik (7)
» wrzesień (4)
» sierpień (6)
» lipiec (10)
» czerwiec (8)
» maj (9)
» kwiecień (9)
» marzec (8)
» luty (4)
» styczeń (5)

2013
» grudzień (3)
» listopad (1)
» wrzesień (5)
» sierpień (3)
» lipiec (6)
» czerwiec (6)
» maj (7)
» kwiecień (8)
» marzec (7)
» luty (9)
» styczeń (8)

2012
» grudzień (11)
» listopad (8)
» październik (6)
» wrzesień (10)
» sierpień (8)
» lipiec (8)
» czerwiec (6)
» maj (9)
» kwiecień (5)
» marzec (6)
» luty (3)
» styczeń (5)

2011
» grudzień (12)
» listopad (8)
» październik (8)
» wrzesień (7)
» sierpień (10)
» lipiec (3)
» czerwiec (5)
» maj (7)
» kwiecień (8)
» marzec (10)
» luty (7)
» styczeń (6)

2010
» grudzień (9)
» listopad (16)
» październik (10)
» wrzesień (8)
» sierpień (5)
» lipiec (8)
» czerwiec (8)
» maj (8)
» kwiecień (8)
» marzec (3)
» luty (6)
» styczeń (8)

2009
» grudzień (5)
» listopad (3)
» październik (4)

Ostatnie komentarze


[]
bbb
[Jaro]
Ciekawe co dziś o tym co sie dzieje w RP mówi P.Kosmowski
[Rajmund Pollak]
Książkę pt.: "Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji" można zamówić w...

Ocena bloga:


Oceń blog:  1   2   3   4   5 

Reklama:


Statystyki bloga:


Wyświetleń: 533023
Newsów: 503
Komentarzy: 420
Ta strona kojarzona jest ze słowami:
Niepodległość Polski i Województwo Bielskie - oto jest zadanie ! , blog Bielsko, blogi Bielsko-Biała